พระพุทธรูปไม้แกะสลักศิลปะล้านนา


แกะสลักจากไม้ ปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิราบ ชายพระสังฆาฎิยาวจรดพระนาภี เส้นพระเกศาเรียงเป็นรูปทรงสามเหลี่ยม พระรัศมีดอกบัวตูม พระเนตรหลบต่ำ พระเนตรด้านขวาถูกกะเทาะหายไป ติ่งพระกรรณข้างขวาชำรุด นั่งบนฐานเขียงสูง ตรงก้นมีรูใช้สำหรับยึดตอนแกะสลัก