ติดต่อ

  • Address: เลขที่ ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
  • Email: mail@gmail.com
  • Phone: 053-0000000
  • Website: https://www.navanurak.in.th/
  • Facebook: www.facebook.com
  • Youtube:

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น.
    เวลาทำการ 09.00-18.00น.