ตุ้มหูนากโบราณ


ทำจากนาก เป็นโลหะผสมระหว่างทองแดง ทองคำ และเงิน รูปทรงกลมแบนมีส่วนสำหรับสอดเข้ารูหูติดอยู่ มี 2 ข้าง


เครื่องถ้วยเคลือบ


เป็นเครื่องถ้วยที่ทำมาจากดินเผาเคลือบ ไม่มีลวดลาย ลักษณะสีเป็นสีขาวไข่ บริเวณก้นถ้วยมีเส้นขดเป็นวงไม่เรียบ


เครื่องถ้วยตราไก่โบราณ


เป็นเครื่องถ้วยดินเผาเคลือบสีขาว สภาพเก่ามากมีร่องรอยแตกร้าวบริเวณรอบๆถ้วย


เครื่องถ้วยลายครามศิลปะจีนโบราณ


เป็นเครื่องถ้วยศิลปะจีน ใช้หมึกสีน้ำเงินในการวาด มีเส้นสีน้ำเงิน 2 เส้นอยู่ตรงกลางถ้วย และอีก 1 เส้นอยู่ตรงปากถ้วย และมีลวดลายดอกไม้รอบๆถ้วย


น้ำต้น


ทำมาจากดินเผาแต่เคลือบไม่หมด สีแดงน้ำตาล มีร่องรอยชำรุดตรงบริเวณปาก


น้ำต้นสีดำ


เป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีดำ เป็นศิลปะล้านนาผสมแบบหริภุญไชย


น้ำต้น


เป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบ สีน้ำตาล มีรอยเชือกทาบอยู่ 3 จุด คือ บริเวณคอน้ำต้น 2 จุด และตรงก้นน้ำต้นอีก 1 จุด ตกแต่งบริเวณลำตัวของน้ำต้นด้วยรอยขีดแบบเฉียงอีก 4 รอย รอบลำตัว มีร่องรอยชำรุดตรงบริเวณปากน้ำต้นเล็กน้อย


เครื่องถ้วยตราไก่สมัยโบราณ


เป็นเครื่องถ้วยทำมาจากดินเผาเคลือบ วาดลายรูปไก่สีดำ-แดง รูปดอกไม้สีชมพู และรูปใบไม้สีเขียว


เครื่องถ้วยลายครามจีนโบราณ


เครื่องถ้วยดินเผาเคลือบสีขาว ใช้หมึกสีน้ำเงินในการวาด ปากถ้วยมีรอยหยักอยู่รอบ ๆ


เครื่องถ้วยตราไก่สมัยโบราณ


เป็นเครื่องถ้วยที่ทำมาจากดินเผาสีขาว มีการวาดลวดลายตราไก่แบบสมัยโบราณ


เครื่องถ้วยลายครามศิลปะจีนโบราณ


เป็นถ้วยลายครามแบบศิลปะจีน โดยมีลวดลายที่ต่างไปจากเครื่องถ้วยจีนที่มีลวดลายดอกโบตั๋น แต่มีลายก้นหอยปนอยู่