บูยาโบราณรูปหัวเทวดา


ทำจากดินเผาเคลือบสีดำเป็นรูปศีรษะเทวดา ลักษณะติ่งพระกรรณยาว ปากแบะ จมูกแบน มีไรพระศก ด้านบนเป็นช่องสำหรับใส่ยาสูบ ด้านล่างบริเวณหลังคอเทวดามีรูเล็ก ๆ สำหรับต่อด้ามเพื่อสูบ สันนิษฐานว่าคงจะใช้ไม้ไผ่เป็นด้าม


กระเบื้องดินขอมุงหลังคาโบราณลายดอกล้านนา


มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมปลายตัดตรง ตรงปลายด้านใดด้านหนึ่งทำเป็นขอเพื่อยึดกับกระเบื้องอีกแผ่นในการใช้มุงหลังคา และตรงปลายส่วนด้านหน้าที่ทำเป็นขอก็ตกแต่งด้วยลวดลายดอกล้านนา มีร่องรอยชำรุดบริเวณด้านข้างและปลายตัดอีกข้างหนึ่ง


กระเบื้องดินขอมุงหลังคาโบราณลายดอกล้านนา


มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมปลายตัดตรง ตรงปลายด้านใดด้านหนึ่งทำเป็นขอเพื่อติดกับกระเบื้องอีกแผ่นในการใช้มุงหลังคา และตรงปลายส่วนด้านหน้าที่ทำเป็นขอ ประดับตกแต่งลวดลายด้วยดอกไม้ล้านนา


กระเบื้องดินขอมุงหลังคาโบราณลายดอกล้านนา


มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมปลายตัดตรง ตรงปลายด้านใดด้านหนึ่งทำเป็นขอเพื่อติดกับกระเบื้องอีกแผ่นในการใช้มุงหลังคา และตรงปลายส่วนด้านหน้าที่ทำเป็นขอก็ประดับตกแต่งลวดลายด้วยดอกไม้ล้านนา


กระเบื้องดินขอมุงหลังคาโบราณลายดอกล้านนา


มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมปลายตัดตรง ตรงปลายด้านใดด้านหนึ่งทำเป็นขอเพื่อติดกับกระเบื้องอีกแผ่นในการใช้มุงหลังคา และตรงปลายส่วนด้านหน้าที่ทำเป็นขอก็ประดับตกแต่งลวดลายด้วยดอกไม้ล้านนา


กระเบื้องดินขอมุงหลังคาโบราณลายดอกล้านนา


มีลักษณะเป็นแผ่นสี่แหล่มปลายตัดตรง ตรงปลายด้านใดด้านหนึ่งทำเป็นขอเพื่อติดกับกระเบื้องอีกแผ่นในการใช้มุงหลังคา และตรงปลายส่วนด้านหน้าที่ทำเป็นขอก็ประดับตกแต่งลวดลายด้วยดอกไม้ล้านนา มีร่องรอยชำรุดแตกหักเหลือเพียงครึ่งเดียว


กระเบื้องดินขอมุงหลังคาโบราณลายดอกล้านนา


มีลักษณะเป็นแผ่นสี่แหล่มปลายตัดตรง ตรงปลายด้านใดด้านหนึ่งทำเป็นขอเพื่อติดกับกระเบื้องอีกแผ่นในการใชมุมหลังคา และตรงปลายส่วนด้านหน้าที่ทำเป็นขอก็ประดับตกแต่งลวดลายด้วยดอกไม้ล้านนา มีร่องรอยชำรุดแตกหักเหลือเพียงครึ่งเดียว และตรงขอแตกหักเล็กน้อย


กระเบื้องดินขอมุงหลังคาโบราณลายดอกล้านนา


มีลักษณะเป็นแผ่นสี่แหล่มปลายตัดตรง ตรงปลายด้านใดด้านหนึ่งทำเป็นขอเพื่อติดกับกระเบื้องอีกแผ่นในการใช้มุงหลังคา และตรงปลายส่วนด้านหน้าที่ทำเป็นขอก็ประดับตกแต่งลวดลายด้วยดอกไม้ล้านนา โดยรวมแล้วแตกหักบางส่วน ทำให้วัตถุชำรุด