กังสะดานโบราณ (ปาล) 2


มีลักษณะเป็นทรงสามเหลี่ยม คล้ายกับระฆังแต่มีรูปร่างแบน ทำจากโลหะ ด้านบนส่วนหัวเจาะรูไว้สำหรับใส่เชือก


พระบุเงินล้านนา ศิลปะเมืองน่าน


พระบุเงินล้านนา ศิลปะเมืองน่าน ขนาดตักกว้าง 2.0 เซนติเมตร ฐานสูง 1.8 เซนติเมตร สูงเฉพาะองค์ 4.3 เซนติเมตร สูงพร้อมฐาน 5.5 เซนติเมตร เป็นพระบุเงินล้านนา ศิลปะเมืองน่าน ไม่ทราบอายุที่แน่ชัด ลักษณะพระพุทธรูปปางสมาธิ ชายสังฆาฏิยาว พระรัศมีเป็นรูปเปลวเพลิง พระเกศาขมวดเป็นรูปก้นหอย พระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิบนฐานชุกชี มีร่องรอยแตกหักชำรุดตรงบริเวณพระพาหา สำหรับประวัติพระบุเงินองค์นี้ พระภิกษุสงฆ์ในสมัยก่อนได้นำพระบุเงินดังกล่าวมาจากที่ใดไม่ทราบ ต่อมาภายหลังพระดอนศักดิ์ กตปุญโญ (เจ้าอาวาสวัดมงคลทุ่งแป้งองค์ปัจจุบัน) ได้พบเข้า จึงได้เก็บรักษา และได้นำมาจัดแสดง ปัจจุบันจัดแสดงภายในตู้หมายเลข 3 วิหารวัดมงคลทุ่งแป้ง