ดอกปูนปั้นติดแก้วจืนประดับฐานพระประธาน


เป็นดอกปูนปั้นที่ติดแก้วจืนไว้ตรงกลางดอก แก้วจืนมีสีเขียวกลีบดอกทาสีแดง แต่สีถลอกมากแล้วมีรอยขีดประดับตกแต่งตรงกลีบดอกมีร่องรอยชำรุด ตรงกลีบดอกหักหายไปบางส่วน


ดอกปูนปั้นติดแก้วจืนประดับฐานพระประธาน


ทำจากปูนปั้น ติดตรงฐานพระพุทธรูป ตรงกลางติดกระจก ผิวของปูนปั้นค่อนข้างหยาบ สีน้ำตาลดำ มีร่องรอยชำรุดบริเวณตรงกลางที่ติดกระจก