พระหินอ่อนศิลปะพุกามพม่า


เป็นพระพุทธรูปทำจากหินอ่อน ปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิราบ ชายสังฆาฏิยาว พระรัศมีมีรูปดอกบัวตูม ติ่งพระกัณฑ์ยาวถึงพระอังสา พระเนตรหรี่ลงต่ำ ลักษณะฐานเป็นฐานเขียง ส่วนด้านล่างพื้นของฐานเป็นรูโหว่ มีรอยชำรุดตรงปลายพระรัศมี


พระหินอ่อนศิลปะพุกามพม่า


เป็นพระพุทธรูปหินอ่อนศิลปะพุกามพม่า นั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ชายสังฆาฏิยาว พระกัณฑ์ยาวถึง พระอังสะ พระรัศมีเป็นรูปดอกบัวตูม พระเกศาเรียบ พระพุทธรูปประทับนั่งอยู่บนฐานเขียง ด้านล่างของฐานเป็นรูโหว่