พิพิธภัณฑ์วัดมงคลทุ่งแป้ง

วัดมงคลทุ่งแป้ง ถือเป็นวัดเก่าแก่ มีอายุประมาณ 500 ปีขึ้นไป ภายในวัดปรากฎซากโบราณสถาน ได้แก่ ซุ้มประตูโขงทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตก นอกจากนี้ยังมีวิหารเก่าที่มีความสวยงามภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งวิหารดังกล่าวปัจจุบันได้รับการบูรณะเป็นที่เรียบร้อยแต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความสวยงามดั้งเดิม ซึ่งจากการบูรณะวิหารดังกล่าว เจ้าอาวาสรุ่นก่อน ๆ ได้เห็นถึงความสำคัญของส่วนประกอบของวิหารเก่า จึงได้จัดเก็บและรักษาไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ชมความเก่าแก่ของวิหารนี้ ไม่เพียงแค่นั้นต่อมาได้นำโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่พบในวัด ได้แก่ ข้าวของเครื่องใช้ของพระภิกษุสงฆ์แต่เดิม และวัตถุที่ชาวบ้านที่มีจิตศรัทธานำมาถวายในอดีต โดยนำมาจัดแสดงภายในตู้กระจกภายในวิหารของวัด