ธนบัตรโบราณ


มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีมูลค่า ธนบัตรแต่ละฉบับจะมีมูลค่าแตกต่างกันออกไป เช่น ธนบัตรใบละ 20 บาท ธนบัตรใบละ 10 บาท เป็นต้น