พานไม้


พานไม้สักกลึง ฐานเป็นวงกลมสอบเข้ารอบรับแอวพานที่มีการประดับเส้นลวดอกไก่ ถัดขึ้นไปเป็นตัวพานที่ผายออก ทาเคลือบผิวด้วยยางรัก


น้ำถุ้งอีดอ้อย


ทำจากไม้แกะเป็นเฟื่องสำหรับบีบท่อนอ้อย และมีก้านไม้เพื่อทำให้แกนเคลื่อนไหวได้ โดยใช้แรงงานคนหรือสัตว์เลี้ยงหมุน เพื่อบีบให้น้ำอ้อยไหลออกมาแล้วนำน้ำอ้อยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งในสมัยโบราณยังไม่มีโรงงานน้ำตาล ชาวบ้านที่ต้องการน้ำตาลหรือน้ำอ้อยต้องใช้โฮงหีบอ้อยนีบให้น้ำอ้อยไหลไปตามรางไม้ แล้วนำน้ำอ้อยไปต้ม และเคี่ยวจนเหนืยวข้น แล้วปันให้เป็นก้อนเพื่อให้เก็บไว้ใช้ได้นาน


ตลับใส่ปูน


ทำจากทองเหลือง มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ขนาดเล็ก มีฝาเปิดปิด


ขันทองเหลือง


ทำจากทองเหลือง มีลักษณะเป็นทรงกระบอก ขนาดเล็ก


เตารีดโบราณ


ทำจากโลหะมีรูปทรงสามเปลี่ยม มีด้ามจับเป็นไม้ สามารถเปิดฝาได้ เพื่อใส่ถ่านให้ความร้อน จำนวน 2 ชิ้น