ตุงกระด้าง


ทำจากไม้ แกะสลักลวดลาย ใช้ในการถวายเป็นพุทธบูชา