อาคารอบรม ที่ศูนย์ผิน แจ่มวิชาสอน


อาคารอบรม ที่ศูนย์ผิน แจ่มวิชาสอน