ขอช้าง


มีด้ามจับเป็นไม้ไผ่ ปลายด้ามจับเป็นเหล็กโค้งงอ ยึดติดกับด้ามจับ ปลายเหล็ก ไม่แหลมคม ใช้ในการบังคับช้าง