กล่องข้าวเมืองมาย


มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และจะค่อยๆสอบเข้าจนถึงปากกล่อง มีการสานเป็นลวดลายเรขาคณิต ฐานทำจากไม้ไขว้กันเป็นรูปกากบาทเพื่อเสริมความแข็งแรงของพื้นกล่อง ด้านข้างร้อยเชือกสำหรับหิ้ว ใช้สำหรับใส่ข้าวเหนียว


กล่องข้าวเมืองมาย


มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส สานสูงขึ้นเป็นทรงกระบอกเสมอกันตลอดทั้งตัวกล่อง มีการสานเป็นลวดลายเรขาคณิต ฐานทำจากไม้ไขว้กันเป็นรูปกากบาทเพื่อเสริมความแข็งแรงของพื้นกล่อง ด้านข้างร้อยเชือกสำหรับหิ้ว ใช้สำหรับใส่ข้าวเหนียว


ถ้ำชา


เป็นเครื่องจักสานทำจากหวาย ลักษณะรูปทรงเป็นกระบอกทรงรี มีฝายึดติดไว้กับตัวกล่อง มีสลักปิด-เปิด และที่สำหรับหิ้วจับ ใช้สำหรับใส่กาน้ำชาเพื่อรักษาอุณหภูมิให้น้ำชาเย็นช้าลง