แคนม้ง


เป็นเครื่องดนตรีของชาวเขาเผ่าม้ง ประกอบด้วยไม้กล่องเสียงมีปลายเรียวยาวสามารถเป่าลมเข้าไปได้ และลำไม้ไผ่ 6 เล่ม มีลิ้นเป็นทองเหลืองประกอบไว้ภายในของไม้กล่องเสียง ลำไม้ไผ่มีการเจาะรู้ไว้สำหรับปิด – เปิด ให้เกิดเสียงที่แตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะนำมาเป่าในพิธีงานศพเท่านั้น ถ้าเป็นเวลาปกติต้องการคลายเครียด ประเทืองอารมณ์ หรือเกี้ยวสาวก็สามารถนำมาใช้เป่าได้เหมือนกัน