ประกัปคัมภีร์


เป็นคัมภีร์กรรมวาจา จารเมื่อ พ.ศ. 2460 ประกัปคัมภีร์ลงชาดปิดทอง ลายดอกไม้ประดิษฐ์ ขอบคัมภีร์เป็นรูปกลีบบัว


ประกัปคัมภีร์


ใช้เทคนิคการผูกลายแบบเครื่องเขิน ชื่อว่า ธัมม์ กาเผือก อายุ 202 ปี (บันทึกปี 2556) จ.ศ. 1273 (พ.ศ. 2458) เครื่องเขินดอกไม้คล้ายขนนกยูง


ไม้ประกัปคัมภีร์


ประกัปคัมภีร์ลงชาดประดับด้วยลายทองรูปดอกไม้ทรงกลม สลับกับ ก้านและใบ เป็นคัมภีร์กรรมวาจา ไม่ปรากฏ จ.ศ. บริเวณปลายขอบของประกัปคัมภีร์เป็นรูปกลีบบัวปลายแหลม


ไม้ประกัปคัมภีร์


เป็นไม้ประกัปคัมภีร์กรรมวาจา ไม่มี จ.ศ. (35/15) ปรากฏลวดลายดอกไม้ 16 กลีบ บริเวณสายร้อยประกัปคัมภีร์ทั้งสองด้าน ตัวคัมภีร์ปิดทองที่ขอบและไม้ประกัปประดับด้วยลายทองทั้งหมด


ไม้ประกัปคัมภีร์


ประกัปคัมภีร์กรรมวาจา ประดับด้วยเทคนิคปั้นเส้นรักเป็นลวดลายกรอบ 8 เหลี่ยม 10 กรอบ คั่นด้วย ดอกครึ่ง 8 เหลี่ยม ตลอดตัวประกัป ขอบประกัปด้านซ้ายขวาปั้นรักเป็นลายดอกไม้ ในกรอบคล้ายใบโพธิ์ ขอบทั้งหมดประดับด้วยกระจกเป็นแถบยาว 7-8 กรอบ อีกด้านมี 19-20 กรอบ ภายในกรอบทั้งหมดตกแต่งด้วยกระจกเกรียบสีเงินซึ่งอยู่ในสภาพดีบางส่วน และชำรุดบางส่วน


ไม้ประกัปคัมภีร์


ไม้ประกัปคัมภีร์กรรมวาจาของเจ้าพระยาแขกแก้วมังคละ จารในปี จ.ศ. 1194 (พ.ศ.2375) (20/37) ประกัปคัมภีร์ปิดทองประดับด้วยแก้วจืนสีเขียวเข้มสลับสีทอง ที่บริเวณขอบประดับกระจกจืนสีเขียวและสีทอง ด้านที่สองประดับด้วยกระจกจืนสีฟ้าและสีเงิน บริเวณที่ร้อยคัมภีร์เป็นดอกไม้สี่กลีบประดับด้วยเทคนิคฝังกระจกจืน


ไม้ประกัปคัมภีร์


เป็นคัมภีร์เรื่อง ชนกะ และสุวัณณสยาม สองข้างเป็นชาดสีแดง ตรงกลางเป็นรักสีดำ มีการเซาะขอบที่บริเวณด้านข้างของชาด ห้าร่อง (ประกัปคัมภีร์ทำใหม่)


ประกัปคัมภีร์


ลงชาดประดับลายทอง ดอกประจำยามประดิษฐ์ เป็นคัมภีร์ อายุ 152 ปี (พ.ศ. 2556) จศ. 1223 หรือ พศ. 2404 เป็นเรื่องกัมมวาจา (20/31)