ค้างธรรม


เครื่องไม้รูปดอกบัวบานฐานสูง บริเวณด้านบนลักษณะดอกบัวบาน เรียกว่า ปากกระบาล ตกแต่งด้วย ทำด้วยไม้ ลงลายทองบนพื้นชาดแดง ประดับด้วยกระจกจืนสีเขียว เป็นเกสรดอกบัวจงกล และประดับกระจกจืนในช่วงท้องไม้