ติดต่อ

  • Address: เลขที่3 ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 52000
  • Email: mail@gmail.com
  • Phone:
  • Website:
  • Facebook:
  • Youtube:

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า
    เวลาทำการ09.00-20.00น.