สุ่มดอก


เป็นที่ใส่ดอกไม้สักการะ โครงเป็นรูปพญานาค 4 ตัว ยอดเป็นดอกบัวตูม ฐานปัทม์ ประดับลายทองรูปกลีบบัว และกระจกสีเขียวทองและเงิน ฐานบริเวณจัดดอกไม้ มีการฝังกระจก