สัตตภัณฑ์


แผงไม้รูปกลีบบัว ประดับด้วยลายเครือเถา และบัวจงกล มีลายห่วงมัดอยู่ระหว่างกลาง โดยรอบประดับด้วย เสาไม้จำนวน 7 เสา ด้านบนทำคล้ายเชิงเทียน