พระพุทธรูปดอกไม้


ฐานพระพุทธรูปไม้ 4 พระองค์ ลงรักปิดทอง ปิดกระจกสีเขียว ขาว น้ำเงิน ลวดลายกรอบช่องกระจก ล้อมรอบด้วยลายดอกวงกลม มีจารึกกล่าวถึง นายน้อย สุนัน พร้อมด้วยพ่อแม่พี่น้องลูกเต้า (ชำรุด) ถวายพระพุทธรูปดอกไม้องค์นี้ไว้ค้ำชูศาสนา 5000 วัสสา


พระพุทธรูปปางมารวิชัย


พระพุทธรูปไม้ปางมารวิชัย ฐานประดับด้วยลายสามเหลี่ยมคล้ายกลีบบัวสองชั้น ไม่มีพระเศียร มีจารึกที่ฐาน (033) ศรัทธานายบุญเปง ทานไว้แก่พระพุทธศาสนาพระโคดม