ไม้ประกับ (05)


ไม้ประกับ ลงรักปิดทองร่องชาด


ไม้ประกับ (04)


ไม้ประกับ ลงรักปิดกระจก (ใช้ประกบคัมภีร์ใบลานกัมมวาจา)


ไม้ประกับ (03)


ไม้ประกับ ลงรักปิดทอง แกะสลักประดับกระจกสี (ใช้ประกบคัมภีร์ใบลานกัมมวาจา)


ไม้ประกับ (02)


ไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ประดับกระจก ใช้เป็นแผ่นประกบคัมภีร์กัมมวาจา


ไม้ประกับ (01)


ไม้ประกับ แกะสลัก ลงรักปิดทอง (เป็นไม้ประกับของคัมภีร์กัมมวาจา)