พระพุทธรูปไม้ (361)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางไสยยาสน์


พระพุทธรูปไม้ (360)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางไสยยาสน์


พระพุทธรูปไม้ (359)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางไสยยาสน์


พระพุทธรูปไม้ (358)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางไสยยาสน์


พระพุทธรูปไม้ (357)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางไสยยาสน์


พระพุทธรูปไม้ (356)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางไสยยาสน์


พระพุทธรูปไม้ (301)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางเปิดโลก


พระพุทธรูปไม้ (300)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางเปิดโลก


พระพุทธรูปไม้ (299)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางเปิดโลก


พระพุทธรูปไม้ (298)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางเปิดโลก


พระพุทธรูปไม้ (297)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ปางเปิดโลก


พระพุทธรูปไม้ (15)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๑


พระพุทธรูปไม้ (14)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๘


พระพุทธรูปไม้ (12)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๑


พระพุทธรูปไม้ (11)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง


พระพุทธรูปไม้ (10)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๑


พระพุทธรูปไม้ (9)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง


พระพุทธรูปไม้ (8)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง


พระพุทธรูปไม้ (7)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๐๑


พระพุทธรูปไม้ (6)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐


พระพุทธรูปไม้ (5)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ปางมารวิชัย ไม่ระบุชื่อผู้สร้าง หรือปีที่สร้าง


พระพุทธรูปไม้ (4)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง (ไม่ระบุชื่อผู้สร้าง และปีที่สร้าง)


พระพุทธรูปไม้ (3)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐


พระพุทธรูปไม้ (2)


พระพุทธรูปไม้แกะสลัก ลงรักปิดทอง ... มีข้อความจารึกตรงฐาน ดังนี้ "สัทธาน้อยชินาเปนเคล้า พร้อมกับด้วยภริยา..."