ค้างธรรม (04)


ค้างธรรม ทำด้วยไม้สัก


ค้างธรรม (3)


ค้างธรรม ทำด้วยไม้ ใช้สำหรับวางคัมภีร์ใบลานและจัดเก็บอุปกรณ์


ค้างธรรม (2)


ค้างธรรม ทำด้วยไม้ลงแล็กเกอร์ มีที่สำหรับวางเหล็กจารแบบไม่มีฝาปิด ไม่ทราบประวัติและที่มา


ค้างธรรม (1)


ค้างธรรม สำหรับวางต้นฉบับใบลานขณะที่คัดลอกคัมภีร์ ทำด้วยไม้สัก ไม่ได้ตกแต่งใดๆ ไม่ปรากฏข้อมูลการสร้าง