ผ้ากำปี หรือ ผ้าหอธรรม (รูปกินรี)


เป็นผ้าที่เย็บปักด้วยมือ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมตกแต่งรวดรายเป็นรูปกินรีอยู่ภายในป่าไม้ ประดับตกแต่งเป็นลวดลายไทย


ผ้าก่ำปี หรือ ผ้าหอธรรม (รูปครุฑ)


เป็นผ้าที่เย็บปักด้วยมือ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมตกแต่งรวดรายเป็นรูปครุฑสีแดง ประดับตกแต่งเป็นลวดลายไทย