ปล่องสูบยา


มีหลุมเอาไว้ใส่ยาสูบ และมีด้ามสูบยื่นออกมาเพื่อเอาไว้ต่อกับไม่สูบ


ตะเกียงไม้จีน


ทำมาจากไม้เป็นทรงกระบอกข้างในเป็นกระจกโดยมีไม้ครอบอยู่ด้านนอก


ตะเกียงเจ้าพายุ


ไส้ของตะเกียง มีลักษณะโปร่ง มาจากยุโรป ตัวฐานของตะเกียงมีลักษณะเป็นวงกลมและช่วงตัวของตะเกียงเป็นเหล็กมีลักษณะเป็นปล้องต่อกันขึ้นไปบนสุดก็จะเป็นกระจกบรรจุไส้ของตะเกียง


ปิ่นโต


ทำมาจากเหล็กสังกะสีซ้อนกัน 4 ชั้น เป็นทรงกระบอกชั้นบนมีฝาปิดและมีหูที่ทำจากเหล็กสำหรับถือ


เครื่องโม่ข้าวโม่แป้ง


ทำจากหินมีลักษณะเป็นวงลมซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นล่างจะเป็นวงกลมแบบราบส่วนชั้นบนมีลักษณะเป็นทรงกระบอกและมีคันสำหรับโม่ติด


แมวขูดมะพร้าว


ลักษณะเป็นไม้แกะสลักเป็นทรงกระบอก ตรงหัวของแมวขูดมะพร้าวมีเหล็กยื่นออกมาหัวแบบวงกลมใช้สำหรับขูดเอาเนื้อมะพร้าวออก


ลูกคิด


ทำมาจากไม้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีก้านไม้สำหรับเสียบตัวลูกคิดไว้ เม็ดลูกคิดทำจากไม้เป็นวงกลมเม็ดเล็กๆ