ไฟฉาย


ไฟฉาย ทำจากโลหะรูปทรงกระบอก หลอดไฟและจานไฟวงกลมอยู่กึ่งกลางลำตัวด้านหนึ่ง มีหูหิ้วเป็นคู่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับจานไฟใช้ถ่านเป็นพลังงาน ใช้ส่องแสงในยามแสงน้อยหรือเวลากลางคืน


กาน้ำชา


กาน้ำชา ศิลปะจีน ผิวด้านนอกเคลือบด้วยสีทอง มีลวดลายประดับบริเวณลำตัว สภาพสมบูรณ์ สำหรับใส่น้ำร้อน น้ำชา เนื่องจากกาน้ำดินเผาเคลือบจะเก็บอุณหภูมิได้ดีมากกว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18 เซนติเมตร สูง 13 เซนติเมตร


เครื่องถ้วยจีน


เครื่องถ้วยจีน


กระโถน


กระโถนดินเผา สำหรับรองน้ำหมากหรือใส่ขยะชิ้นเล็กๆ ผิวเคลือบมัน มีลวดลายมังกรศิลปะจีนอยู่รอบบริเวณลำตัว ปากกระโถนกว้าง ฐานวางบานออกให้วางได้อย่างมั่นคง ใช้ในชีวิตประจำวันและพิธีต่างๆ เช่น งานแต่งงานของชาวจีน


งาช้าง


งาช้าง ถือเป็นของสูงค่า ราคาแพง คนมีฐานะหรือมีอำนาจมักหามาประดับตกแต่งบ้านเพื่อเสริมบารมี แสดงถึงอำนาจและความยิ่งใหญ่ งาชิ้นนี้ แกะสลักเป็นลวดลายมังกรและดอกไม้ตลอดความยาว รูปแบบศิลปะจีน ความยาว 22 เซนติเมตร กว้าง 10 เซนติเมตร มีสภาพสมบูรณ์


กาน้ำ


กาน้ำ กาน้ำใบนี้เป็นกาน้ำโลหะ เคลือบผิวด้วยสีน้ำเงิน แต่สีเริ่มหลุดร่อนไปตามกาลเวลา สภาพยังสมบูรณ์ ใช้สำหรับต้มน้ำร้อน ต้มชา ต้มยา กาน้ำโลหะแบบเคลือบสีเช่นนี้ ผลิตขึ้นจำนวนมากในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา และผู้คนนิยมใช้มาก จนกระทั่งเริ่มเข้าสู่ยุคสมัยเครื่องใช้ไฟฟ้า กาไฟฟ้าเข้ามาแทนที่ในที่สุด


ตะเกียงลาน


ตะเกียงลาน เป็นตะเกียงทรงสูง ฐานกว้าง ขาตั้งทรงกระบอก ภายในเป็นถังบรรจุเชื้อเพลิง มีส่วนคอดก่อนถึงส่วนของลำตัว ซึ่งเป็นส่วนจ่ายไฟ ลำตัวทรงกรวย แล้วค่อยเรียวเล็กลงทางด้านบนซึ่งใช้สำหรับต่อไส้ชนวนให้เกิดไฟ ใช้เชื้อเพลิงเป็นน้ำมันใช้จุดไฟให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเนื่องจากในอดีต ไฟฟ้ายังเข้าสู่บ้านเรือนของผู้คนได้ไม่ทั่วถึงนัก ตะเกียงจึงมีความจำเป็นต่อชีวิตในเวลากลางคืน


ชาม


เป็นถ้วยสำหรับใส่อาหาร มีฝาปิด มีขนาดสูง 10 เซนติเมตร กว้าง 13.5 เซนติเมตร สภาพสมบูรณ์


เรือสำเภาไม้


เราสำเภาจำลอง เป็นเรือขนาดเล็ก สำหรับสะสม ตั้งประดับตกแต่งบ้าน ทำด้วยไม้ทั้งลำ วางอยู่บนแท่นรองรับสองขา มีใบเรือสองใบ เรือสำเภาเป็นสัญลักษณ์แทนการค้าและความมั่งคั่ง บางคนจึงสะสมเพื่อประดับบารมีหรือใช้เป็นของขวัญมอบให้กันในโอกาสพิเศษเป็นของที่ระลึก เรือลำนี้มีขนาดความกว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 24 เซนติเมตร สูง 28 เซนติเมตร


กาน้ำ


กาน้ำร้อนใบนี้เป็นศิลปะจีน เนื่องจากเป็นภาชนะดินเผาเนื้อขาวเคลือบผิวมัน ทำลวดลายเป็นสีน้ำเงินโดยรอบ ซึ่งเรียกว่า ลายคราม รูปทรงกระบอก พวยกาโค้ง ปากตัดเฉียง มีฝาปิด ด้วยความที่เป็นดินเผาเคลือบ จึงเก็บอุณหภูมิได้ดี จึงนิยมนำมาใส่ชา ทำให้ร้อนนาน สามารถนำออกรับแขกได้


ปิ่นโต


ปิ่นโต เป็นภาชนะบรรจุอาหารสำหรับออกไปข้างนอกบ้าน สามารถบรรจุอาหารได้ครั้งละหลายอย่าง ตามจำนวนเถาหรือชั้น ซึ่งเป็นโลหะรูปทรงกระบอก สามารถเรียงซ้อนกันได้พอดี มีโครงโลหะยึดไว้ เรียกว่า ขาร้อย ด้านบนสุดทำเป็นหูหิ้ว ชิ้นนี้มีสี่เถา รูปทรงกระบอก ทำจากโลหะเคลือบสีน้ำเงิน มีสภาพสมบูรณ์


ตาชั่ง


ตาชั่ง ใช้สำหรับชั่งน้ำหนักสิ่งของ ตาชั่งประเภทนี้นิยมใช้กันในตลาด เนื่องจากใช้ชั่งน้ำหนักสิ่งของที่มีขนาดใหญ่ไม่มาก ทำจากโลหะเป็นส่วนใหญ่ หน้าปัดกลมสภาพชำรุด ได้รับบริจาคจากคุณเอก นิมสุวรรณ