ขลุ่ย


เป็นวงกลมเล็กแท่งยาวๆทำมาจากไม้ เจาะรู 7 รู แล้วเจาะรูไว้สำหับเป่าบริเวณด้านบนช่องวงกลม


พิณเปียะ


มีคันทวนยาวประมาน 1เมตรเศษ ปลายคันทวนทำด้วยไม้ใช้เป็นพาดลายมีเส้นลวดพาดผ่านสลักตรงกะลาแล้วต่อไปผูกกับสลักตรงด้านซ้าย กะโหลกทำด้วยเปลือกน้ำเต้าตัดครึ่ง


สะล้อ


ด้านล่างเป็นกะลามะพร้าวเจาะทะลุ ใช้ไม้แผ่นบางๆปิดปากกะลา ส่วนคันศรและมีไม้เจาะกะลายาวประมาณ 60 ซม. ปลายไม้เจาะรูสำหรับสอดลูกบิด ส่วนของคันชักเป็นไม้แล้วมีหางม้าขึงไม้สำหรับสี


กลองยาว


ตัวกลองทำด้วยไม้มีลักษณะกลม กลองขึงด้วยหนังเย็บด้วยเอ็น