หม้อดินเล็ก


มีชิ้นส่วนแยกกันเป็นสองชิ้นมีกันลึกพอที่จะบรรจุอาหารขนาดเล็กได้


เตาขนาดเล็ก


มีขนาดเล็กใช้ในการรองหม้อดินเป็นแท่นสูงขึ้นไป ตรงใต้จะมีรูที่ระบายอากาศ


แจกันดอกไม้ขนาดใหญ่


ทำมาจากดินเหนียวเคลือบด้วยสี มีลวดลายสวยงามตามขอบ และมีขนาดใหญ่


หม้อกาน้ำ


ทำมาจากดินเหนียว แยกชิ้นส่วนกันระหว่างปากฝามีสีแดงเป็นสีของดินเผา


ครก


ทำมาจากดินเหนียวปั้น ปากครกกว้างลงไปถึงก้นครก มีขอบปากหนา


ถ้วยตราไก่


มีลักษณะสีเขียวกันลึกลงไปขอบปากชำรุด ภายนอกด้วยตกแต่งด้วยลายไก่


น้ำต้น


ทำมาจากดินเหนียวมีลวดลายสีสันต่างๆคดเคี้ยวกันไปมา


หม้อน้ำ


ทำมาจากดินเหนียวแยกชิ้นส่วนได้ ตรงขอบมีลวดลายฝาปิดตรงขอบมีรอยแตกเล็กน้อย


กาน้ำโบราณ


ทำมาจากเครื่องปั้นดินเผาเคลือบเซรามิก มีสีเขียวตกแต่งด้วยลวดลายดอกสวยงาม


ไหเล็ก


ทำมาจากดินเหนียวเคลือบด้วยสีเขียว ลักษณะชำรุดตรงขอบปากแตกที่จับทั้งสองข้างหาย มีลวดลาย


หม้อดินต้มน้ำ


มีลักษณะเป็นหม้อมีฝาปิด รุปร่างพอดี ไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินไปทำมาจากเครื่องปั้นดินเผา


หม้อดินสีดำมีรู


เป็นเครื่องปั้นดินเผา ลักษณะกันหม้อกลม มีรูตรงกับหม้อคาดว่าเป็นที่ระบายน้ำ ขอบตรงปากหม้อมีลวดลายสวยงาม มีสีดำตามดินเผา


ไห


ทำมาจากดินเหนียวเคลือบด้วยสีเขียว มีลวดลายตรงบนขอบปาก มีกันลึกลงไป มีสภาพชำรุดตรงขอบปากไห