กระบุง


แยกเป็นสองชิ้นส่วนกับฝาปิดมีการสาน ใช้ไม้ในการสร้างโครงของกระบุง


หมวกสาน


เป็นหมวกสานด้วยไม้ไผ่รูปทรงครึ่งวงกลมตรงหัวเป็นทรงกรวยแหลม


ข้องใส่ปลา


สานด้วยผิวไม้ไผ่ ปากแคบอย่างคอหอยมีฝาปิดเปิดได้


กล่องข้าว


ชิ้นส่วนสองชิ้นแยกกันได้ตรงฐานจะมีสภาพแข็งแรง ทำด้วยด้ามไม้มีรูปร่างที่ใหญ่กว่าปกติ


กล่องใส่สิ่งของ


มีสองชิ้นแยกออกจากกันได้ มีรูปทรงเป็นวงรี สานด้วยไม้ไผ่อยากละเอียดเคลือบเงาด้วยสีน้ำตาลเข้ม


เหิง


ลักษณะทรงกลมสานด้วยไม้ไผ่ คล้ายกระด้งแต่มีขนาดเล็กกว่ากระด้ง สานแบบหลวมๆไม่ละเอียดมากนัก


ไม้วี


เป็นแผ่นวงกลมสานด้วยไม้ไผ่ มีด้ามไม้จับ มีขนาดใหญ่


กระด้ง


มีลักษณะขนาดใหญ่จักรสานด้วยไม้ทำอย่างประณีตละเอียดอ่อนมีสีตามสภาพกาลเวลาของไม้


กล่องข้าว


เป็นทรงกระบอกสานด้วยไม่ไผ่มีฐานเป็นไม้ไขว้กันมีฝาปิดเป็นทรงสี่เหลี่ยมสานด้วยไม้ไผ่


ตะกร้า


ทำด้วยเครื่องจักรสาน มีความประณีตสวยงามตามลักษณะของตะกร้ากันจะแข็งแรงเพราะเป็นที่รองรับน้ำหนัก


ขันโตก


เเป็นวงกลมมีขาตั้ง สานด้วยไม้ไผ่ มีฐานยกสูง