กระสวย


ทำมาจากไม้ลักษณะด้ามจับทั้งสองยาวเพื่อที่จะสอดใต้ฝ้ายตรงกลางจะมีที่สอดหลอดด้ายและจอดรูตรงกลางทั้งสองด้าน ตรงขอบปากจะแตกด้วยสภาพการใช้งานของไม้


ตลับใส่หมาก


มีลักษณะแยกเป็นสองชิ้นส่วน ทำจากมีสีน้ำตาลตามเนื้อไม้ ข้างในมีคราบของหมากดูว่าเคยผ่านใช้งานมาแล้ว


ตลับใส่หมาก


มีลักษณะสองส่วนแยกได้ ตรงฝาปิดกับที่ใส่หมากทำมาจากไม้ เคลือบำม้ด้วยสีแดงสีเดียวของหมาก


กบไสไม้


มีลักษณะทำจากไม้มีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีรูที่สอดเหล็ก เพื่อทำการไสไม้และเจาะรูด้านใต้ เพื่อให้ไม้ที่ไสไหลออกไป


กระบวย


ทำมาจากไม้มีด้ามจับส่วนตรงปลายทำมาจากกะลามะพร้าวแล้วนำมาเจาะตรงกลางเป็นแอ่งกระทะลึก


ทัพพีไม้


วัสดุที่ทำมาจากไม้ มีด้ามจับยาวเรียว บริเวณส่วนล่างต่อด้ามจับทำมาจากกะลามีลักษณะแอ่งกระทะ ใช้ตะปูในการประกอบติดระหว่างด้ามจับกับกะลา


ไม้ด้ามข้าว


ทำมาจากไม้ ตรงปลายมีด้ามจับ


สากครก


ทำมาากไม้ ส่วนบนเป็นด้ามจับ ส่วนล่างมีลักษณะกลม มีลายเส้น


กระต่ายขูดมะพร้าว


ทำมากจากไม้ลักษณะคล้ายเก้าอี้ไม้เตี้ยๆสำหรับนั่ง ส่วนที่ใช้ขูดมะพร้าวทำมาจากโลหะมีคม


ครกตำหมาก


ทำมาจากไม้ มีขนาดใหญ่และหนัก ก้นครกจะลึกลงไปประมาณ 4 นิ้ว มีรอแตกเพราะผ่านการใช้งานมาแล้ว


กาน้ำ


ทำจากกะลามะพร้าว มีชิ้นส่วนแยกกันได้ ตรงด้ามถือทำจากไม้ มีสีดำขัด สีตามกะลาไ


หีบเก็บหมาก


ทำจากไม้ มีลักษณะ 6 เหลี่ยม มีขาตั้ง 6 เหลี่ยม มีคันถือมีลวดลายตกแต่งสวยงามในแต่ละด้านของหีบ


เขียง


ทำมากจากไม้ ตัดไม้เป็นรูปวงกลม


กระโบม


มีลักษณะทรงกลมทำจากไม้มีหูจับทำจากไม้