ดาบแดง


มี 2 ส่วน คือส่วนด้ามดาบ และส่วนปอกดาบมีด้ามและปอกเป็นสีแดง


ดาบดำ


มี 2 ส่วนคือ ตัวมีดด้ามจับและส่วนปอกดาบ มีลักาณะเป็นสีดำ พันด้วยเชือกสีเหลือง