พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับยืน ปางประทานอภัย รัศมีเป็นเปลว เม็ดพระศกตาตาราง พระกรรณรูปตัว C ห่มคลุม ชายพระสังฆาฎิปลายตัด เห็นเม็ดพระถันเด่นชัด ขอบสบงเป็นเส้นโค้งเล็กน้อย ปล่อยหน้านางลงเป็นรูปหางปลา ส่วนที่ติดกับขอบสบงทำเป็นลายดอกไม้รูปสามเหลี่ยม ชายสบงซ้อนกันสองชั้น


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับยืนบนฐานเตี้ยไม่แกะลาย ตกแต่งด้วยการทารั ปิดคำ


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับยืน ปางประทานอภัย รัศมีเป็นเปลว เม็ดพระศกตาตาราง มีไรพระศกกว้าง พระกรรณรูปตัว C ห่มดอง ชายสังฆาฎิเป็นลายเขี้ยวตะขาบ ขอบสบงหน้า ปลายหน้านางเรียบ ฐานเป็นฐานปัทม์ทาชาด ท้องไม้ปิดกระจกจืน


พระพุทธรูปไม้


พระนอนบนแท่นและหมอนขวานรูปสามเหลี่ยมเรียบ รวมเป็นไม้ชิ้นเดียวกัน รัศมีเป็นกรวยแหลม ไรพระศกเส้นเล็ก เม็ดพระศกเซาะเป็นร่องตาราง ห่มดอง ชายจีวรซ้ายพาดผ่าพระกร มีหน้านาง ชายจีวรเป็นสามชั้น แกะสองด้าน ลงรักปิดทอง หมดอนมีลวดลายเขียนลายทอง


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับนั่ง ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ประทับนั่งบนฐานเรียบ พระเมาลีเป็นเปลวเพลิง มีลายอุณาโลม ไรพระศกมน เม็ดพระศกเป็นตาตาราง ชายสังฆาฎิโค้งไปตามจีวรปล่อยตกลงมาจรดพระนาภี


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับนั่ง ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ขอบจีวรขีดสองเส้น พระเมาลีเป็นเปลวเพลิง พระเกศาเป็นเส้นแนวนอนพระขนงโก่ง พระเนตรประดับด้วยเปลือกหอย พระกรรณเป็นตัว C เม็ดพระถันเห็นเด่นขัด นิ้วพระหัตถ์เสมอกัน ขายสังฆาฎิเขี้ยวตะยาวจรดพระนาภี ขอบสบงหยัก


พระพุทธรูปไม้


เหลือเฉพาะองค์พระ เป็นไม้ลงชาดปิดทอง พระหัตถ์ขวาซ่อมก่อิฐถือปูน รัศมีเป็นเปลว ส่วนฐานรัศมีประดับกระจก เม็ดพระศกเป็นตาตาราง พระขนงโก่ง ประดับพระเนตรด้วยเปลือกหอย พระหนุเป็นปม ชายสังฆาฎิยาวจรดพระนาภีเป็นลายเขี้ยวตะขาบ ส่วนกลางประดับกระจกจืน


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับนั่ง ขัดสมาธิเพชร ปางสมาธิ พระเมาลีเป็นกรวยแหลม พระเกศาตาตาราง นิ้วพระหัตถ์เสมอกัน ชายสังฆาฎิปลายตัด ลงรักปิดทองที่องค์พระ ส่วนฐานทารักเขียนลายคำ


พระพุทธรูปตะกั่ว


พระพุทธรูปประทับนั่ง ขัดสมาธิเพชรปางมารวิชัย นิ้วพระหัตถ์เสมอกัน รัศมีเป็นเปลวแหลมจีวรเป็นลายดอก ชายสังฆาฎิยาวจรดพระนาภีปลายตัด ตกแต่งลายไข่ปลา มองเห็นเส้นแสดงการหล่อ


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประทับนั่งบนฐานแกะลายเป็นกลีบบัวแปดเหลี่ยม ตั้งอยู่บนฐานปัทม์แปดเหลี่ยม ตกแต่งด้วยการทารัก องค์พระปิดคำ


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับนั่ง ขัดสมาธิเพชร ปางสมาธิ ทาชาดปิดทอง จีวรทาชาด ชายจีวรยาวจรดพระนาภี ปลายตัดตรง รัศมีเป็นดอกบัวมีกลีบ ด้านหน้าเย็บอุณาโลม ส่วนปลายเป็นเปลว เม็ดพระศกเป็นตาราง กรอบพร ะพักตร์หน้านาง ชายจีวรซ้ายพาดผ่านพระกร ฐานไม้เรียบ ชำรุด


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับนั่ง ขัดสมาธิเพชร ปางสมาธิ ประทับนั่งบนฐานเรียบ พระเมาลีเป็นเปลวเพลิง พระเกศาตาตาราง นิ้วพระหัตถ์เสมอกัน ชายสังฆาฎิปลายตัด ลงรักปิดทองที่องค์พระ


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับนั่ง ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ประทับนั่งบนฐานปัทม์บัวหงาย พระเมาลีเป็นดอกบัวเหลี่ยม พระเกศาตาตาราง นิ้วพระหัตถ์เสมอกัน ชายสังฆาฎิปลายตัด ลงรักปิดทองที่องค์พระ


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับนั่ง ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ประทับนั่งบนฐานเรียบ พระเมาลีเป็นกรวยเหลี่ยม พระเกศาตาตาราง นิ้วพระหัตถ์เสมอกัน ชายสังฆาฎิปลายตัด ลงรักปิดทองที่องค์พระ


พระพุทธรูปสำริด


ชิ้นส่วนพระพุทธรูปประทับนั่ง ห่มจีวรแบบห่มดอง เปิดพร ะอังสะขวา ชายสังฆฎิเป็นแถบใหญ่


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับนั่ง ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ประทับนั่งบนฐานเรียบ พระเมาลีเป็นกรวยมน พระเกศาตาตาราง นิ้วพระหัตถ์เสมอกัน ลงรักปิดทองที่องค์พระ


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับนั่ง ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ประทับนั่งบนฐานสููง พระเมาลีเป็นดอกบัว พระเกศาตาตาราง นิ้วพระหัตถ์เสมอกัน ชายสังฆาฎิปลายตัด ไม่มีการลงรักปิดทอง


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับนั่ง ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ประทับนั่งบนฐานปัทม์บัวหงาย พระเมาลีเป็นกรวยแหลม พระเกศาตาตาราง นิ้วพระหัตถ์เสมอกัน ชายสังฆาฎิปลายตัด ลงรักปิดทองที่องค์พระ


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับนั่ง ขัดสมาธิราบ ปางสมาธิ ประทับนั่งบนฐานเรียบ พระเมาลีเป็นดอกบัวเหลี่ยม พระเกศาเรียบ นิ้วพระหัตถ์ไม่เสมอกัน ชายสังฆาฎิปลายเขี้ยวตะขาบ ฐานทำขึ้นใหม่ประดับด้วยกระจกจืน ทาชาดปิดทองที่องค์พระ


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับนั่ง ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ประทับนั่งบนฐานปัทม์ พระเมาลีเป็นแหลม พระเกศาตาตาราง นิ้วพระหัตถ์เสมอกัน ชายสังฆาฎิเขี้ยวตะขาบ ลงรักปิดทองที่องค์พระ


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับนั่ง ขัดสมาธิเพชร ปางสมาธิ ประทับนั่งบนฐานปัทม์ 8 เหลี่ยม ด้านหน้าเรียบ เป็นรูปตัว I มีจารึก ปิดทอง พระเพลาด้านหลังทำเป็นช่องปิด ปันรักแปะทำพระเนตร


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับนั่ง ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ประทับนั่งบนฐานสูง แกะเป็นชุดฐานปัทม์และลายหน้ากระดาน ด้านหน้าเป็นผ้าทิพย์ชายงอน ตกแต่งด้วยการทารัก ปิดคำ


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับนั่ง ขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย ประทับนั่งบนฐานแกะลายดอกบัว ประดับกระจกจืน พระเมาลีเป็นเปลวเพลิง พระเกศาเป็นต่อมกลม นิ้วพระหัตถ์เสมอกัน ชายสังฆาฎิเขี้ยวตะขาบ ลงรักปิดทองที่องค์พระ


พระพุทธรูปไม้


พระพุทธรูปประทับนั่ง ขัดสมาธิเพชร ปางสมาธิ ประทับนั่งบนฐานปัทม์ 8 เหลี่ยม ประดับกระจกจืน ส่วนลูกแก้วออกไก่ ลงชาดปิดทอง พระเกศาเป็นต่อมกลม นิ้วพระหัตถ์เสมอกัน ชายสังฆาฎิปลายเขี้ยวตะขาบ ลงรักปิดทองที่องค์พระ