ขันน้ำ


ขันน้ำ เครื่องเขิน เป็นไม้ไผ่ขดขึ้นรูป ลงรักหนา ขูดลาย สภาพสมบูรณ์