กระโถนทองเหลือง


กระโถนทองเหลือง ลักษณะปากแตร ทรงแจกันมี 2 ชั้น สภาพสมบูรณ์


กระโถนทองเหลือง


กระโถนทองเหลือง ลักษณะปากแตร ทรงแจกันมี 2 ชั้น สภาพชำรุดรั่วที่รองชั้นใน