ธนบัตร


:เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีรูปกษัตริย์อยู่ตรงกลางธนบัตร เป็นเงินของประเทศสหรัฐอเมริกา