ผาก


ทำด้วยไม้ท่อนใหญ่ มีลักษณะคล้ายพลั่วตักดิน


ไม้หีบ


ทำจากไม้ยาว มีลักษณะเป็นคู่เชื่อมด้วยโซ่


ไม้กาน


ทำจากไม้ยาว ตรงปลายทั้งสองฝั่งมีลักษณะคล้ายหัวลูกศร


คันไถ


ทำจากไม้ยาว ด้านล่างประกอบด้วยไม้ออกมาเป็นทรงสามเหลี่ยม


ฮอก


ทำจากไม้ไผ่ มีลักษณะเป็นทรงกระบอก สองข้างจะเป็นไม้เพื่อจะให้เกิดเสียง


คราด


มีลักษณะด้ามจับด้านบน ข้างล่างยาวเป็นซี่แหลมๆ


ล้อเกวียน


มีลักษณะเป็นวงกลมขนาดใหญ่ ตรงกลางของล้อมีแกนล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ทำจากไม้ มีลักษณะสีน้ำตาลอ่อน