พิพิธภัณฑ์วัดป่าบง

การจัดการสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งขึ้นในเขตของเทศบาลเป็นผู้ดูแลทางวัดจึงไม่อยากปล่อยให้พื้นที่รกร้างจึงเกิดเป็นพิพิธภัณฑ์เกิดขึ้น เพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ เป็นแหล่งข้อมูลให้ความรู้แก่คนในชุมชน หรือ ผู้ที่สนใจ และเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัตถุที่หาดูได้ยากในปัจจุบันรวมไว้ในที่นี้ เพื่อเป็นการสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลังต่อไป