กระบุง


สานด้วยไม้ไผ่ สานทึบรูปวงกลมสูง พื้นก้นเป็นสี่เหลี่ยม มีฝาปิด


เปี๊ยด


สานด้วยไม้ไผ่ ตัดเป็นทรงกลมปากหนา


กระด้ง


สานด้วยไผ่ มาดัดให้เป็นวงกลมแบน


ตะกร้า


สานด้วยไม้ไผ่ มีลักษณะวงกลมมีที่จับ


ข้อง


เป็นเครื่องจักสานชนิดหนึ่ง สานด้วยไม่ไผ่ ปากแคบ