สวดเบิก


พับสาขนาดกลาง ปกทำด้วยไม้ลงรักปิดทอง


อภิธัมมสังคิณีมาติกา


พับสาขนาดกลาง ปกวาดลวดลายดอกไม้ ไม่ลงรักหรือปิดทอง