หอพระไตรปิฏกอักขระภาษาล้านนา (หอฟ้า)


การสร้างหอพระไตรปิฏกอักขระภาษาล้านนา เป็นดำริของ พระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น รูปปัจจุบัน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเพื่อจะได้ย้ายคัมภีร์ใบลานล้านนาที่อยู่ให้หอธรรมเดิมของวัดสูงเม่น เป็นจำนวนกว่าหมื่น ๆ ผูก มายังสถานที่ใหม่ให้สูงกว่าเดิม ทั้งนี้เนื่องจากวัดสูงเม่น เป็นวัดที่เก่าแก่ไม่พบหลักฐานการสร้างวัด ปัจจุบันวัดอยู่ในพื้นที่ที่ต่ำกว่าถนนนอกวัดมากเกือบ ๒ เมตร ทำให้เมื่อมีฝนตกติดต่อกัน ๒ – ๓ วัน น้ำจะท่วมวัดโดยตลอด และหอธรรมที่เก็บคัมภีร์ใบลานล้านนาอันล้ำค่าของวัดสูงเม่น ก็เสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุดักล่าว ทางท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน คือ พระครูปัญญาสารนิวิฐ จึงได้ปรึกษาหารือกับคณะกรรมการของวัดและคณะศรัทธาประชาชนของวัดสูงเม่น เรื่องการสร้างหอธรรมหลังใหม่ให้สูงกว่าเดิม เพื่อเป็นสถานที่จัดเก็บคัมภีร์ใบลานล้านนาสมบัติอันล้ำค่าของครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น และเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการเสียหายของคัมภีร์ใบลานล้านนาจำนวนมหาศาลที่แต่ละผูกมีคุณค่าและหาได้ยากยิ่ง ถ้าเกิดการเสียหาย จะไม่สามารถหามาทดแทนได้อีก ทางคณะกรรมการวัดสูงเม่นและคณะศรัทธาวัดสูงเม่น จึงมีความเห็นชอบที่จะเห็นสมควรสร้องหอธรรมหลังใหม่ โดยได้เลือกพื้นที่บริเวรหน้าวิหาร วัดสูงเม่น ทางทิศใต้ ซึ่งเป็นสถานที่ศาลาอเนกประสงค์หลังเดิม น่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการสร้างหอธรรมหลังใหม่ อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอสถาปัตยกรรมหอธรรมให้กับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย จากนั้นเมื่อท่านเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ได้มีดำริออกไป และมีการประชาสัมพันธ์ไปยังผู้มีจิตศรัทธาท่านไหนที่มีความสนใจในการสร้างหอธรรมหลังใหม่ ปรากฏว่าไม่นานนัก ได้มี นายชณภพ ไกรศักดิ์ (ปัจจุบันเป็น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสูงเม่น) ประชาชนหมู่ที่ ๑ ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นศรัทธาของวัดสูงเม่น ได้มีความสนใจเป็นอย่างยิ่ง หลังได้ทราบข่าวว่าทางวัดมีความประสงค์จะสร้างหอธรรมหลังใหม่ ทางนายชณภพ ไกรศักดิ์ ซึ่งมีความเคารพและศรัทธาในหลวงพ่อครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร อดีตเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น เป็นอย่างยิ่ง เพราะหลวงพ่อครูบากัญจนอรัญวาสีมหาเถร หรือที่ชาวบ้านทั่วไปเรียกว่า “ครูบามหาเถร” เป็นพระมหาเถระนักปราชญ์แห่งล้านนา ซึ่งเป็นคนบ้านสูงเม่นโดยกำเหนิด หลวงพ่อได้เป็นผู้สร้างคุณูปกรต่อวงการพระพุทธศาสนาไว้อย่างหลากหลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการสังคายนาธรรม และการสร้าง และรวบรวมคัมภีร์ใบลานล้านนาจากสถานที่ต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เมื่อกว่า ๒๐๐ ปี ก่อน และต่อมาได้อัญเชิญคัมภีร์ใบลานล้านนาเหล่านั้นมาไว้ที่วัดสูงเม่น ซึ่งเป็นวัดบ้านเกิดของท่าน จึงนับได้ว่า หลวงพ่อครูบามหาเถมีความเสียสละเป็นอย่างมากที่นำมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่ามาไว้ที่วัดบ้านเกิดของตนเอง จนทำให้ปัจจุบันวัดสูงเม่นเป็นแหล่งศีกษาด้านคัมภีร์ใบลานล้านนาที่สำคัญระดับโลก เพราะมีคัมภีร์ใบลานล้านนามากที่สุดในโลก เป็นเหตุให้ผู้ที่สนใจด้านคัมภีร์ใบลานล้านนาทั้งในไทยและต่างประเทศมาศึกษาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ นายชณภพ ไกรศักดิ์ และครอบครัว มีความศรัทธาเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับชาวบ้านสูงเม่นทั่ว ๆ ไป ดังนั้นเมื่อนายชณภพ ไกรศักดิ์ ได้รับทราบข่าวอันเป็นมงคล เกี่ยวกับการสร้างโบราณสถานที่เกี่ยวกับครูบามหาเถร จึงได้เข้ามาปรึกษากับท่านพระครูปัญญาสาร นิวิฐ ถึงการก่อสร้าง ว่าจะสร้างแบบไหน และ ใช้งบประมาณเท่าไร ซึ่งท่านเจ้าอาวาส ได้แจ้งให้ทราบว่า คงจะสร้างลักษณะคล้าย ๆ กับ หอไตรวัดพระสิงห์ จ.เชียงใหม่ เพราะ เป็นหอไตรที่หลวงพ่อครูบามหาเถรได้เคยสร้างไว้ สมัยเป็นเจ้าอาวาส วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ และ น่าจะใช้งบประมาณ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อนายชณภพ ได้รับทราบ จึงได้รับปากกับท่านเจ้าอาวาสว่าจะหาคณะศรัทธาและหมู่ญาติมิตร ช่วยกันนำปัจจัยมาบริจาคเพื่อจัดสร้าง ร่วมกับคณะศรัทธาวัดสูงเม่นตามวัตถุประสงค์ของท่านเจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ต่อมา ในปี พ.ศ.๒๕๕๐ นายชณภพ ไกรศักดิ์ พร้อมคณะ ได้ชักชวน คุณภาณุวัฒน์ วงศ์ศรีพิสันต์ และคณะบริษัทเพอร์นอร์ตริคาร์ด ประเทศไทย จำกัด จากกรุงเทพมหานคร ได้นำกฐินมาทอด ณ วัดสูงเม่น ร่วมกับคณะศรัทธา วัดสูงเม่น เพื่อจัดสร้างหอธรรมหลังใหม่ ซึ่งในการทอดกฐินครั้งนี้ ได้ปัจจัยอยู่จำนวน เกือบ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งยังไม่เพียงพอในการก่อสร้าง จึงขอจองทอดกฐินอีกหนึ่งปี คือ ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๑ ซึ่งได้เงินอีกจำนวน สองล้านกว่าบาท จึงมีเงินเพียงพอในการจัดสร้าง เมื่อปัจจัยพร้อมแล้ว ทางท่านพระครูปัญญาสารนิวิฐ จึงได้ดำเนินการให้ช่างรับเหมาจากจังหวัดราชบุรี มาดำเนินการจัดสร้าง ซึ่งมีการลงเสาเอก เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และดำเนินการจัดสร้างมาตามลำดับ ซึ่งระหว่างการก่อสร้างไปได้ ๓ เดือน มีเรื่องอัศจรรย์เกิดขึ้น คือ นายช่างรับเหมา คือ นายเกรียงไกร ชาวราชบุรี ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยรถได้รับความเสียหายทั้งคันจนไม่สามารถใช้งานได้ แต่ปรากฏว่านายเกรียงไกร ไม่ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อย่างใด ซึ่งบังเอิญ นายเกรียงไกรได้แขวนเหรียญหลวงพ่อครูบามหาเถร รุ่น ๑ เพียงองค์เดียวเท่านั้น ซึ่งนายชณภพ ไกรศักดิ์ เป็นผู้มอบให้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้นายเกรียงไกร รู้สึกศรัทธาในองค์หลวงพ่อครูบามหาเถร เป็นอย่างมาก จึงได้ตัดสินใจบวชที่วัดสูงเม่น เพื่อบูชาคุณหลวงพ่อครูบามหาเถร เป็นเวลา ๗ วัน ระหว่างการบวช นายเกรียงไกร ได้ปฏิบัติธรรม และ อธิษฐานจิตแก่หลวงพ่อครูบามหาเถร ให้การก่อสร้างหอธรรมหลังใหม่ ประสบความสำเร็จไปได้โดยดี หลังจากลาสิกขามา ทางนายเกรียงไกร ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างหอธรรมหลังใหม่ โดยได้ร่วมงานกับช่างหลายแห่งทั้งช่างอำเภอลอง จังหวัดแพร่ และช่างจากจังหวัดเชียงราย ซึ่งช่างทั้งหลายที่มาช่วยก่อสร้าง เป็นช่วงที่ว่างพอดี จึงทำให้การก่อสร้างดำเนินการไปได้ด้วยดี สะดวก ปลอดภัย จนทำให้การก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนกำหนดถึง ๖ เดือนด้วยกัน จนเป็นที่อัศจรรย์ใจ ของคณะศรัทธาวัดสูงเม่น ว่าทำไมเสร็จเร็วขนาดนี้ ซึ่งดูผลงานแล้วน่าจะใช้เวลาไม่ต่ำกว่า ๑ ปี สำหรับสัญญาในการก่อสร้างหอธรรม ใช้เวลา ๑ ปี คือระหว่าง พฤศิจกายน ๒๕๕๒ - ตุลาคม ๒๕๕๓ แต่ปรากฏว่า หอธรรมหลังใหม่ของวัดสูงเม่น เสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้เพราะความศรัทธา และ ความมุ่งมั่นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจึงทำให้เสร็จไปอย่างรวดเร็ว โดยสิ้นงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด ๔,๕๐๐,๐๐ บาท และต่อมา ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ ได้มีการทำบุญฉลอง หอธรรมหลังใหม่ มีศรัทธาประชาชนมาร่วมงานกว่า ๕,๐๐๐ คน และมีการตั้งชื่อ หอธรรมหลังใหม่ว่า “หอพระไตรปิฏกอัขระภาษาล้านนา” ต่อมาใน เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ทางพระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่น ได้มีดำริในการก่อสร้างตู้ธรรมเพื่อจัดเก็บคัมภีร์ใบลานล้านนาที่เตรียมจะทำพิธีอัญเชิญมาไว้ที่ หอพระไตรปิฏกอักขระภาษาล้านนา ซึ่งปรากฏว่ามีคุณภษิมา ภูริภัษวิชกุล ชาวบ้านสูงเม่น ปัจจุบันอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ได้ทราบข่าว และมีความสนใจ จึงได้มาพบกับท่านเจ้าอาวาส และได้จองทอดกฐินในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ.๒๕๕๔ ได้ปัจจัยอยู่จำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท ทางวัดจึงได้ดำเนินการจัดสร้างตู้ธรรมคัมภีร์ใบลานล้านนาลายรดน้ำลงรักปิดทอง จำนวน ๖ ตู้ ซึ่งได้สร้างเสร็จสิ้นในเดือน กรกฏาคม ปี พ.ศ.๒๕๕๕ และมีการทำบุญถวายตู้ธรรม จำนวน ๖ หลัง เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ โดยการทำบุญถวายตู้ธรรมคัมภีร์ใบลานล้านนา ประจำหอพระไตรปิฏกอักขระภาษาล้านนา ในครั้งนี้ มีหลวงพ่อ พระครูวิจิตรนวการโกศล หรือ ครูบาสมจิตร เจ้าอาวาสวัดสะแล่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ เป็นประธานในการเจริญพระพุทธมนต์ถวายตู้ธรรม และ มีท่านพระครูปัญญาสารนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดสูงเม่นเป็นประธานในการดำเนินงาน