พร-01-20 – 118 - 00


ชื่อ โวหารสามัญผล มีจำนวน 7 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1199 ตรงกับ พ.ศ. 2370 สร้างที่ เมืองแพร่ ผู้สร้างคือ ไม่ปรากฏ อยู่หมวด คัมภีร์รวมหมวดทั่วไป บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง แกะสลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ


พร-01-20 - 092 -01-02


ชื่อ อภิธรรมสังคหะ มีจำนวน 2 ผูก ชื่อ สัมอภิธัมมาสังคหะ มีจำนวน 11 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1198 ตรงกับ พ.ศ. 2379 สร้างที่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผู้สร้างคือครูบามหาเถร,ศิษย์,เจ้าเมืองแพร่ ร่วมกับ ราชวงศ์หลวงพระบาง อยู่หมวด คัมภีร์รวมหมวดทั่วไป บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ


พร-01-20 - 084 –01-04


ชื่อ โวหารโพธิปักขิยธรรม มีจำนวน 3 ผูก ชื่อ โวหารฏีกานโม มีจำนวน 3 ผูก ชื่อ โวหารธาตุวิภังค มีจำนวน 3 ผูก ชื่อ โวหารปฐมกลัป มีจำนวน 1 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1198 ตรงกับ พ.ศ. 2379 สร้างที่ เมืองน่าน ผู้สร้างคือครูบามหาเถร,ศิษย์,เจ้าเมืองแพร่ ร่วมกับ เจ้าเมืองน่าน อยู่หมวด คัมภีร์รวมหมวดทั่วไป บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายแถบลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด แกะสลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ไม้ธรรมชาติ


พร-01-20 - 082 - 01-02


ชื่อ โพธิปักขิยธัมม มีจำนวน 1 ผูก ชื่อ ปฐมสมโพธิ มีจำนวน 6 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1202 ตรงกับ พ.ศ. 2383 สร้างที่ เมืองแพร่ ผู้สร้างคือหนานธาตุไร่แม่ก๋อน หนานลังกา หมืนวัดบ้านธาตุ อยู่หมวด คัมภีร์รวมทั่วไป บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าฝ้ายทอลาย ยกดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ลงรักปิดทอง (ศิลปะลายรดน้ำ)


พร-01-20 - 063 –01 -03


ชื่อ สับบันตันต้นโพธิสัตว์ มีจำนวน 2 ผูก ชื่อ สัปอิติปิโส มีจำนวน 2 ผูก ชื่อ สับธัมมาสังฆิณี มีจำนวน 12 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1198 ตรงกับ พ.ศ. 2379 สร้างที่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผู้สร้างคือครูบามหาเถร,ศิษย์,เจ้าเมืองแพร่ ร่วมกับ ราชวงศ์หลวงพระบาง อยู่หมวด คัมภีร์รวมทั่วไป บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าฝ้ายทอยกลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง แกะสลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ


พร-01-20 – 029 – 01-04


ชื่อ บาลีโลกทีปนี มีจำนวน 10 ผูก ชื่อ นิทานนักขัตตฤกษ มีจำนวน 2 ผูก ชื่อ นิสัยสกุณปกรณ์ มีจำนวน 2 ผูก ชื่อ นิสัยคดีโลก มีจำนวน 2 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1198 ตรงกับ พ.ศ. 2379 สร้างที่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผู้สร้างคือครูบามหาเถร,ศิษย์,เจ้าเมืองแพร่ ร่วมกับ ราชวงศ์หลวงพระบาง อยู่หมวด คัมภีร์รวมทั่วไป บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง แกะสลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ


พร-01-20 - 002 - 01-02


ชื่อ นิสัยนยาสการก มีจำนวน 8 ผูก ชื่อ ธํมมสวัณณะ มีจำนวน 6 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1198 ตรงกับ พ.ศ. 2379 สร้างที่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผู้สร้างคือครูบามหาเถร,ศิษย์,เจ้าเมืองแพร่ ร่วมกับ ราชวงศ์หลวงพระบาง อยู่หมวด คัมภีร์รวมทั่วไป บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายแถบลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง แกะสลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ลงชาดสีแดงทึบ


พร-01-16 - 003 - 01-05


ชื่อ สัพสมาส มีจำนวน 2 ผูก ชื่อ สัพตัทธิต มีจำนวน 2 ผูก ชื่อ สัพอาขยาต มีจำนวน 3 ผูก ชื่อ สัพกิตติ มีจำนวน 4 ผูก ชื่อ อุณณาส มีจำนวน 4 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1202 ตรงกับ พ.ศ. 2383 สร้างที่ เมืองเถิน ผู้สร้างคือขนานแก้ว-ขนานคำภีระ เขียนค้ำชูครูบามหาเถร อยู่หมวด คัมภีร์ตำราอักษรศาสตร์ บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าขาวม้าพิมพ์ด้ายลายตารางสลับสี ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไม้ประกับ : ลงชาดสีแดงทึบ


พร-01-16 - 001 - 00


ชื่อ สัพพกระ มีจำนวน 10 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1198 ตรงกับ พ.ศ. 2379 สร้างที่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผู้สร้างคือครูบามหาเถร,ศิษย์,เจ้าเมืองแพร่ ร่วมกับ ราชวงศ์หลวงพระบาง อยู่หมวด คัมภีร์ตำราอักษรศาสตร์ บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง สลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ


พร-01-11 - 003 - 00


ชื่อ นิไสมธุรลังกา มีจำนวน 17 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1198 ตรงกับ พ.ศ. 2379 สร้างที่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผู้สร้างคือครูบามหาเถร,ศิษย์,เจ้าเมืองแพร่ ร่วมกับ ราชวงศ์หลวงพระบาง อยู่หมวด คัมภีร์นิยายธรรม บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง แกะสลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ


พร-01-10 – 105 - 00


ชื่อ อักขรสัพพ มีจำนวน 5 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1198 ตรงกับ พ.ศ. 2379 สร้างที่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผู้สร้างคือมหาเถรกัญจน เจ้าอินทวิชัย เจ้าเมืองหลวงพระบาง เจ้ามังธา อยู่หมวด คัมภีร์ธรรมทั่วไป บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง แกะสลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ


พร-01-10 - 090 -00


ชื่อ สัพอักษร มีจำนวน 8 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1012 ตรงกับ พ.ศ. 2193 สร้างที่ ไม่ปรากฏ ผู้สร้างไม่ปรากฏ ยู่หมวด คัมภีร์ธรรมทั่วไป บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าฝ้ายทอยกดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด แกะสลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ลงชาดสีแดงทึบ


พร-01-10 – 028 - 00


ชื่อ ปิฎกะทั้งสาม มีจำนวน 4 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1231 ตรงกับ พ.ศ. 2342 สร้างที่ เมืองแพร่ วัดศรีชุม ผู้สร้างคืออ้ายจันทร์และภรรยา ปัญญาภิกขุ – เขียน อยู่หมวด คัมภีร์ธรรมทั่วไป บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด สลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ลงรักปิดทอง ศิลปะลายรดน้ำ


พร-01-07 – 142 – 00


ชื่อ นิไสยมิลินทปัญหา มีจำนวน 15 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1198 ตรงกับ พ.ศ. 2379 สร้างที่ เมืองน่าน ผู้สร้างคือครูบามหาเถร,ศิษย์,เจ้าเมืองแพร่ ร่วมกับ เจ้าเมืองน่าน อยู่หมวด คัมภีร์ชาดก บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด แกะสลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ


พร-01-07 – 136 - 00


ชื่อ เวสสันตร มีจำนวน 9 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1227 ตรงกับ พ.ศ. 2408 สร้างที่ เมืองแพร่ ผู้สร้างคือไกรสอนรัตตะภิกขุ อยู่หมวด คัมภีร์ชาดก บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องรัก ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องรัก สลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ


พร-01-07 – 134 - 00


ชื่อ ปาฏิกวรรค บาลี ทีฆนิกาย มีจำนวน 14 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1198 ตรงกับ พ.ศ. 2379 สร้างที่ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว ผู้สร้างคือครูบามหาเถร,ศิษย์,เจ้าเมืองแพร่ ร่วมกับ ราชวงศ์หลวงพระบาง อยู่หมวด คัมภีร์ภาษาบาลี บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด แกะสลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ


พร-01-07 – 131 - 00


ชื่อ ติงสุนิบาต มีจำนวน 8 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1191 ตรงกับ พ.ศ. 2372 สร้างที่ เมืองเชียงใหม่ อยู่หมวด คัมภีร์ชาดก บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงชาดสีแดงทึบ สลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ


พร-01-07 – 127 - 00


ชื่อ โวหารติกกนิบาต มีจำนวน 15 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1192 ตรงกับ พ.ศ. 2373 สร้างที่ เมืองเชียงใหม่ ผู้สร้างคือครูบามหาเถร,ศิษย์,เจ้าเมืองแพร่ ร่วมกับ ราชวงศ์หลวงพระบาง อยู่หมวด คัมภีร์ชาดก บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด ฉลุเรียบลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ลงชาดสีแดงทึบ


พร-01-07 – 119 - 00


ชื่อ นิเสยเอกนิบาตวรรคยุตตนิกาย มีจำนวน 11 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1196 ตรงกับ พ.ศ. 2377 สร้างที่ เมืองน่าน ผู้สร้างคือครูบามหาเถร,ศิษย์,เจ้าเมืองแพร่ ร่วมกับ เจ้าเมืองน่าน อยู่หมวด คัมภีร์ชาดก บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าขาวม้าพิมพ์ด้ายลาย ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด แกะสลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ


พร-01-07 – 116 - 00


ชื่อ นิไสยเอกนิบาต มีจำนวน 11 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1196 ตรงกับ พ.ศ. 2377 สร้างที่ เมืองน่าน ผู้สร้างคือครูบามหาเถร,ศิษย์,เจ้าเมืองแพร่ ร่วมกับ เจ้าเมืองน่าน อยู่หมวด คัมภีร์ชาดก บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าทอดิ้นเงิน ยกดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด แกะสลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ


พร-01-07 – 115 - 00


ชื่อ นิไสยมิลินทปัญหา มีจำนวน 16 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1196 ตรงกับ พ.ศ. 2377 สร้างที่ เมืองน่าน ผู้สร้างคือครูบามหาเถร,ศิษย์,เจ้าเมืองแพร่ ร่วมกับ เจ้าพระเมืองแก้ว อยู่หมวด คัมภีร์ชาดก บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าขาวม้าพิมพ์ด้ายลายตาข่าย ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ปิดทองล่องชาด แกะสลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ทาสีรักทึบ


พร-01-07 – 101 - 00


ชื่อ โวหารตักกะนิบาต มีจำนวน 15 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1204 ตรงกับ พ.ศ. 2385 สร้างที่ เมืองแพร่ ผู้สร้างคือไม่ปรากฏ อยู่หมวด คัมภีร์ชาดก บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับทองทึบ ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง ฉลุลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ไม้ธรรมชาติ


พร-01-07 – 098 - 00


ชื่อ โวหารทศชาติ มีจำนวน 10 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1224 ตรงกับ พ.ศ. 2405 สร้างที่ เมืองเชียงใหม่ ผู้สร้างคือหนานอินต๊ะ นางคำพูน - สร้าง อยู่หมวด คัมภีร์ชาดก บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักทึบ ฉลุหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ลงชาดสีแดงทึบ


พร-01-07- 095 -00


ชื่อ มิลินทปัญหา มีจำนวน 15 ผูก สร้างปีจุลศักราช 1196 ตรงกับ พ.ศ. 2377 สร้างที่ เมืองน่าน ผู้สร้างคือครูบามหาเถร,ศิษย์,เจ้าเมืองแพร่ ร่วมกับ เจ้าเมืองน่าน อยู่หมวด คัมภีร์ชาดก บันทึกเป็น อักษรธัมม์ล้านนา ผ้าห่อคัมภีร์ : ผ้าพิมพ์ด้ายลายดอก ห่อด้วยเชือก ๔ เปลาะ ๆ ละ ๔ รอบ คัมภีร์ใบลาน : ฉบับล่องชาด ไม้ปั๋นจั๊ก(ไม้ฉลาก) :ลงรักปิดทอง แกะสลักลายหัว-ท้าย ไม้ประกับ : ลงรักปิดทอง ศิลปะลายรดน้ำ