วัดสิทธิทรงธรรม

วัดสิทธิทรงธรรม หรือ วัดสะลวงในเป็นวัดเก่าแก่ตามประวัติว่าจัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2435 มีวิหารไม้รูปทรงสวยงาม หน้าบันเป็นไม้แกะสลัก ด้านที่เห็นอยู่เป็นการสร้างทับซ้อนหน้าบันแกะสลักของเดิมเอาไว้อีกชั้น วัดสะลวงในมีหีบธรรมที่มีรูปทรงและการประดับตกแต่งที่แตกต่างสวยงาม หีบธรรมที่วัดนี้นับว่ายังเก็บรักษาไว้ได้อย่างดีเพราะยังเหลืออยู่ให้ชื่นชมอยู่ถึง 10 ใบด้วยกัน แต่เดิมหีบธรรมนี้อยู่ในกุฏิสงฆ์ใช้เก็บเสื้อผ้าบ้าง ใส่ของอื่นๆบ้าง ต่อมาท่านเจ้าอาวาสจึงสร้างศาลาอเนกประสงค์และจัดห้องขนาด 49 ตารางเมตร