ศาลาธนารักษ์

เครื่องยศ หรือเครื่องราชอิสริยยศ นับเป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศ เครื่องประกอบยศและบำเหน็จความชอบที่พระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณสร้างขึ้นเพื่อพระราชทานให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนางข้าราชบริพาร ทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายใน รวมถึงผู้ที่มีตำแหน่ง หน้าที่มีความรับผิดชอบในแผ่นดินให้ปรากฏตามยศชั้น และฐานันดรศักดิ์นั้นๆ ของผู้ได้รับพระราชทาน ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงทรัพย์สินโบราณอันมีค่าประกอบด้วยเงินตราไทยเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งเป็นศูนย์รับแลก-จ่ายเหรียญกษาปณ์และตรวจพิสูจน์เหรียญกษาปณ์ในภูมิภาคนั้นๆ อีกทั้งยังจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเหรียญกษาปณ์ ละธนบัตรไทยอีกด้วย