พิพิธภัณฑ์
ลำดับ. พิพิธภัณฑ์ ที่อยู่ เวลาให้บริการ วันที่ปรับปรุงข้อมูล
1 222222 บ้านลวงเหนือ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50000 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น. 2021-07-21 11:15:34
2 1423 ช้างม่อย เมือง เชียงใหม่ 50000 เปิดทำการทุกวัน 2020-11-11 10:39:36
3 ท่าวังพร้าว สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. 2020-09-17 03:17:10
4 หนองแหย่ง สันทราย เชียงใหม่ 50000 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2020-09-17 03:26:16
5 ร้องวัวแดง สันกำแพง เชียงใหม่ 50000 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2017-11-20 14:05:16
6 111/2 หมู่ 3 หมู่บ้านบ่อสร้าง ต้นเปา สันกำแพง เชียงใหม่ 50130 เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ในกรณีต้องการทำกิจกรรม/เวิร์คช็อป/หรือขอข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร กรุณาติดต่อล่วงหน้า) 2020-12-25 10:51:36
7 ทรายมูล สันกำแพง เชียงใหม่ 50130 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2019-02-12 15:34:01
8 3 พระสิงห์ เมือง เชียงใหม่ 52000 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2019-02-12 16:00:58
9 23 แม่แรง ป่าซาง ลำพูน 51120 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2019-01-31 11:12:57
10 99 ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 ทุกวัน เวลา 08.30 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 2019-02-06 13:43:10
11 60 เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 52000 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2018-07-23 15:16:38
12 ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 50130 เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ 2019-01-31 11:12:57
13 ลอ จุน พะเยา 2021-09-27 01:26:41
14 2 ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง พระนคร กรุงเทพมหานคร 12000 2019-08-23 13:30:51
15
Image Description
พิพิธภัณฑ์บ้านแพรก
พระนครศรีอยุธยา
49 สำพะเนียง บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา 13240 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2018-07-24 15:16:38
16 32 พระบาท เมือง ลำปาง 52000 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2018-07-24 15:30:38
17 มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน พิชัย เมือง ลำปาง 52000 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2018-07-24 15:40:38
18 เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 52000 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2018-11-05 14:20:20
19 ห้าแยกหอนาฬิกา สบตุ๋ย เมือง ลำปาง 52000 จันทร์ - ศุกร์ 2018-11-05 14:20:20
20
Image Description
สถาบันอยุธยาศึกษา
พระนครศรีอยุธยา
96 หมู่ 2 ถนนปรีดี พนมยงค์ ตำบลประตูชัย ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000 วันและเวลาทำการ วันจันทร์-วันอาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชม ไม่เสียค่าเข้าชม 2019-01-24 14:26:21
21 111/2 ทุ่งหว้า ทุ่งหว้า สตูล 91120 2021-09-21 04:18:29
22 200 4 แม่ริม เชียงใหม่ 2020-02-25 14:24:57
23 239 ถนนห้วยแก้ว ชั้น 4 อาคาร HB5 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 พัฒนาเว็บไซต์โดย NECTEC ติดตามข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมได้บนเว็บไซต์ตลอด 24 ชั่วโมง หรือโปรดติดต่อหน่วยงานเฉพาะในเวลาราชการ 2020-09-16 10:38:54
24 201 สูงเม่น สูงเม่น แพร่ 54130 กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า 2020-09-22 10:17:17
25 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เปิดให้เข้าชมทุกวันตาม เวลาราชการ 2020-06-30 14:34:35
26 181 หมู่ที่ 6 รูสะมิแล เมือง ปัตตานี 94000 ชุดโครงการวิจัย "การใช้ฐานทรัพยากรชีวภาพของอ่าวปัตตานี สู่การใช้ประโยชน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืนและมั่นคง" มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 2020-11-02 10:23:48

เกี่ยวกับเรา

นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม

เป็นซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ให้ข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น ยังคงสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ของท้องถิ่น

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-6900 โทรสาร 0-2564-6901-3