สื่อและเอกสาร

360
องศา
การถ่ายภาพ 360 องศา มีวิธีการถ่ายได้หลากหลายวิธี วันนี้จะมาแนะนำวิธีการถ่ายภาพแบบง่าย แต่สามารถใช้งานได้จริง โดยสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้

  • กล้องถ่ายภาพ หรือ โทรศัพท์มือถือที่ถ่ายภาพได้ และขาตั้งกล้อง
  • เต็นท์ไฟ และ หลอดไฟ
  • ถาดหมุน เช่น อุปกรณ์ออกกำลังกายสำหรับบริหารเอว

คู่มือการใช้

Image Description

หนังสือพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

แนะนำการใช้งานพิพิธภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
การใช้แผนที่ท่องเที่ยว

Image Description

คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรม

แนะนำระบบบริหารจัดการคลังข้อมูลวัฒนธรรม การนำเข้าข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล และการกำหนดสิทธิต่าง ๆ

เกี่ยวกับเรา

นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม

เป็นซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ให้ข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น ยังคงสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ของท้องถิ่น

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-6900 โทรสาร 0-2564-6901-3