ถ้วยขาว

ฐานเป็นวงกลมเล็กและปากมีขนาดใหญ่กว่าฐานเป็นทรงสูง ใช้ปูนขาวเคลือบมีการตกแต่งลาย

ขนาด

ส 5 ซม. ปก 15.3 ซม. ฐก 7.7 ซม.

สถานที่จัดเก็บต้นฉบับ

ชื่อเจ้าของ