ถ้วยดินเผาเคลือบ

ถ้วยดินเผาเคลือบชิ้นนี้มีขนาดความสูง 6 เซนติเมตร กว้าง 5 เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นวงกลมขนาดเล็ก ปากถ้วยลึก ก้นถ้วยเล็ก ผลิตมาจากเนื้อดินละเอียดนำไปเผาแล้วเคลือบ หรือที่เรียกว่าเซรามิก ถ้วยดินเผาชิ้นนี้มีสภาพสมบูรณ์ ทางศูนย์การเรียนรู้ฯ ได้รับมอบมาจากนางอุสา บุญชุ่มใจ ซึ่งได้เก็บสะสมถ้วยชิ้นนี้มากว่า 70 ปี ในอดีตถ้วยใบนี้ใช้เป็นภาชนะสำหรับใส่อาหารเพื่อบริโภคและเป็นของสะสมใช้สำหรับตกแต่งภายในบ้านเรือนเพื่อให้เกิดความสวยงามยามมีแขกมาเยี่ยมเยือน คุณสมบัติของถ้วยดินเผาเคลือบชิ้นนี้สามารถอุ้มน้ำและทนความร้อนได้ ปัจจุบันความนิยมในการใช้เครื่องดินเผาเคลือบลดน้อยลงตามเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยมากขึ้น ทำให้มีการเปลี่ยนรูปแบบวัสดุที่ใช้ในการผลิตจากดินกลายมาเป็นเมลามีน พอลิเมอร์ หรือสแตนเลส ที่มีความคงทนและเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน ส่วนภาชนะดินเผาเคลือบนั้นปัจจุบันนิยมเก็บสะสมหรือนำมาจัดแสดงเป็นส่วนมาก

ขนาด

ขนาด : ส. 6 ซม. ก. 9.5 ซม. ศก. 4.75 ซม. / ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะเป็นถ้วยลึกทรงกลม ขนาดเล็ก

ชื่อเจ้าของ

นางอุสา บุญชุ่มใจ

ประวัติเจ้าของ

มีชีวิตอยู่

ประวัติวัตถุจัดแสดง

ภาชนะดินเผาเป็นสิ่งที่นิยมผลิตใช้กันมากในอดีต นางอุสา บุญชุ่มใจ ได้มอบให้กับนางพรรษา บัวมะลิ ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ บ้านใบบุญเพื่อนำเข้าพิพิธภัณฑ์

แหล่งที่ได้มา/โอนย้าย

นางอุสา บุญชุ่มใจ ได้มอบให้กับนางพรรษา บัวมะลิ ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ บ้านใบบุญ

ช่วงเวลาการสะสม

ประมาณ 70 ปี