โอ่งเกลือ / อุ่งเกลือ (ภาษาไตลื้อ)

โอ่งเกลือชิ้นนี้มีความสูง 34 เซนติเมตร ปากโอ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร เป็นของสะสมอายุยาวนานกว่าร้อยปี เป็นสมบัติของนางจันติ๊บ บัวมะลิ ซึ่งได้มอบให้กับศูนย์การเรียนรู้ โอ่งปากแคบใบนี้ใช้สำหรับเก็บรักษาเกลือ ในอดีต “เกลือ” เป็นสิ่งที่มีค่าเช่นเดียวกับเงินตราในปัจจุบัน ดังนั้นจึงต้องเก็บรักษาเป็นอย่างดีในโอ่งปากแคบเพื่อป้องกันการขโมยเกลือ เพราะเมื่อมีคนล้วงมือเข้าไปในโอ่งมือก็จะติดกับปากโอ่งยากต่อการนำมือและเหลือออกนั่นเอง

ขนาด

ขนาด : ส. 34 ซม. ศก. 10 ซม. / ลักษณะทางกายภาพ : มีลักษณะเป็นภาชนะดินเผา ค่อนข้างกลม บริเวณรอบปากโอ่งจะมีหู 4 หูโดยรอบ ปากโอ่งแคบ

ชื่อเจ้าของ

นางจันติ๊บ บัวมะลิ

ประวัติเจ้าของ

เสียชีวิตแล้ว

ประวัติวัตถุจัดแสดง

สมัยก่อนใช้สำหรับเก็บเกลือ ป้องกันโจรมาขโมยเกลือเนื่องจากปากโอ่งแคบ หากคนมือใหญ่ล้วงเข้าไปมือจะติดไม่สามารถนำมือออกได้

แหล่งที่ได้มา/โอนย้าย

นางจันติ๊บ บัวมะลิ ได้มอบให้กับ นางพรรษา บัวมะลิ ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ บ้านใบบุญ

ช่วงเวลาการสะสม

ประมาณ 100 ปี