คลังข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

เก่าเก็บเพื่อก่อเกิด อนุรักษ์เพื่อสร้างนวัตกรรม

คลังข้อมูล "วัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ"

ความหลากทางชีวภาพและวัฒนธรรมเป็นที่สิ่งที่สืบทอดกันมาและมีบทบาทสำคัญกับวิถีชีวิต การประยุกต์เทคโนโลยีในการจัดเก็บ บริหารจัดการ และแลกเปลี่ยนเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ในรูปแบบดิจิทัล โดยการอนุรักษ์ข้อมูลด้วยเทคโนโลยีเชิงอนุรักษ์ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดำรงให้องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพยังคงสามารถดำเนินอยู่ได้อย่างยั่งยืน เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว และสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์

ข้อมูล วัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ

แผนที่ค้นหา "ข้อมูล"

แสดง และ ค้นหาข้อมูลวัฒนธรรมแบบหลากหลายรูปแบบผ่านแผนที่ภูมิศาตร์และตารางแสดงผล

แผนที่แหล่งข้อมูล

แสดง และ ค้นหาตำแหน่งพิพิธภัณฑ์ทั้งหมดผ่านแผนที่ภูมิศาสตร์

คลังภาพ 3 มิติ

บริการ ดาวน์โหลด (Download) ข้อมูลวัฒนธรรมรูปแบบจำลอง โมเดล 3 มิติ เพื่อใช้ชมความสวยงานที่สมบูรณ์ผ่าน SketUp View

Image Description

ข่าว และ กิจกรรม


Image Description

Navanurak Tiktok: เสน่ห์ของงาน Craft & Culture & Nature

ประกวดคลิปวิดีโอเชิงสร้างสรรค์ เพื่อนำเสนอแนวคิดในการนำข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ อัตลักษณ์ชุมชน เรื่องราว เรื่องเล่า ความประทับใจ ความงดงามของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์/ธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี ผลิตภัณฑ์ชุมชน กิจกรรมชุมชน ชาติพันธุ์ จาก 10 พื้นที่ ผ่านมุมมองใหม่ๆ


Image Description

ประกาศผลแล้ว ! เวทีการประชันไอเดียเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020”

เนคเทค สวทช. จัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัล “NAVANURAK Story Creator Challenge 2020” การแข่งขันเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล ในรูปแบบออนไลน์

สถิติ ข้อมูล ที่สำคัญ

11960

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

2047

ความหลากหลายทางชีวภาพ

88

แหล่งข้อมูล

66

ตำบล

35

อำเภอ

15

จังหวัด

พิพิธภัณฑ์ ข้อมูลวัฒนธรรมดิจิทัล

เกี่ยวกับเรา

นวนุรักษ์แพลตฟอร์ม

เป็นซอฟท์แวร์แพลตฟอร์มเพื่อการจัดเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้ชุมชนหรือหน่วยงานสามารถจัดเก็บข้อมูลได้ด้วยตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์ให้ข้อมูลวัฒนธรรมและความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น ยังคงสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้าถึงได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพื่อคงไว้ซึ่งองค์ความรู้ของท้องถิ่น

ติดต่อเรา

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2564-6900 โทรสาร 0-2564-6901-3